donderdag 23 februari 2017

Vietnam 2017: Caving adventures

The adventures of Lieven, Dong, Heide and Pieter in the fields and the mountains of Cao Bang are numerous, some of them will be told here.
At first it fits to tell that we were the attraction of the area, pictures from and with us are taken constantly.

Heide meets buffalo

Heide, Lieven and Pieter With a local official
our fourth man Dong took the picture

Prospection

Our first day at the team was meant to find us some cave entrances, therefore we went to the local community center, and we tried to find out if the local people knew some entrances.
These meetings are always accompanied with some tea. The meeting helped because they took us to three cave entrances, one of these (Nguon Xe) was mapped directly.
When we came back in the village we were invited to drink a glass with the local chief. The local drink is an own made alcoholic distilled from corn wine (in the rest of the post referred to as corn wine), the flavor and alcohol percentage is dependent on the producer ;)
The house of the village chief

Meeting with the local village chiefs.
In the middle, Dong our guide can be seen.


Cave 1: Nguon Xe

A heavy walk/climb was necessary to reach this cave. The entrance to the cave is almost completely closed with a stone wall safe for a door opening and some gun openings, because a long time ago this cave was used as shelter. The cave itself was very descent with a ceiling hight of about 10m and a width between 20 and 40m.
The cave was covered with gigantic pillars, after our mapping session we found out that it was a "mere" 200m long.Some photographs of the climb from and to the cave
The entrance door to the cave with at the right a gun hole.

Cave 2: Rang Cang

Our second visit was a huge hole. Never did anyone go down in this cave, therefor a lot of people came to check how we descended in the pit. A couple of hours later we saw that 16 people even  waited till we came back out again.
We were very popular with the local people

Dong after the climb of 35m.
In the background some of our "spectators".

The cave was a very large collapsed hall, due to the absence of a roof sunlight was penetrating in most of the cave. The first descent was 35m deep (total depth of 100m), this was the only descent where we used ropes. The cave continued with a rocky slope in an old riverbed, we were a bit disappointed when we did not find a continuation of the cave in here. We then decided to map the cave. Together with Dong and Alain Provice, Lieven Searched for some other possible continuations. We returned to ground level to greet our fans.

The entrance to the cave seen from inside the cave. For scale the spot at the left of the rope
is one of our team members

Some tree trunks from times long lost

Lieven exploring the cave.
Once we came out we were invited to get dinner with another Village chief.

Dinner time

We visited a lot of Vietnamese houses in our search for caves, and each time we are invited with the greatest hospitality. According to Tuan the local hospitality is even greater for foreigners than for fellow Vietnamese. Something remarkable is that each house, even the most humble ones in the most remote places, has access to the electricity net.
At the top, smoked buffalo and pork.
At the bottom cooking pots for pig forage

Ready for the meal, at the right our dear driver

After tea more people came to the house till there were more than 10 people around the table, such as the local teacher and the electricity guy.

After our meal of buffalo, pork vegetables and rice we were invited to drink the local corn wine. At the end we got a short tour at the farm and at last after a goodbye drink we left to sleep in our cozy hotel room.

Grot 3: Ca Cia
We did not expect much of this cave and we expected the cave to end quickly, we assumed the 50m the local people told us about to be an overestimate. They also warned us for a possible high concentration of carbon dioxide. But we wanted to be as complete as possible thus we started to descent the pit.

This time even more than 60 people stood around the pit to watch us come out.

After one day of survey we found the pit to be even deeper than expected at 60m and didn't stop at this point. The difficulties with breath were not caused by carbon dioxide but by large air humidity. Thus the cave became very interesting. After a second day of surveying we found the end of the cave at 110m deep.


With the drill ready for action we descent for our first trip into the cave

The number of spectators kept on increasing. At some point Heide counted 60
While more were approaching

More Caves?

After our first day of surveying in the pit the locals told us while drinking a cup of tea and a glass of corn wine that more caves were known and our adventures in this little village didn't end for a few more days.

woensdag 15 februari 2017

Vietnam 2017: Grotavonturen van team LiDoHePi

In deze blogpost ga ik de avonturen van team Lieven, Dong, Heide en Pieter vertellen op zoek naar grotten in de velden en bergen in Cao Bang. Bij het over straat gaan blijkt dat wij de attractie zijn hier in de streek want zelfs tijdens het kalibreren van de meet toestellen kwamen mensen langs om foto’s te nemen samen met ons.
Heide die eens kennis wou maken met een buffel 

Heide, Lieven en Pieter bij een lokale gemeentefunctionaris.
Jammer genoeg staat onze vierde man Dong er niet op.Prospectie

Onze eerste teamdag stond in het teken van het zoeken van grotten, hiervoor reden we naar het lokale gemeenschapscentrum waar we via via probeerden te achterhalen of de lokale bevolking grotingangen wist, gesprekken als deze gaan altijd gepaard met een tasje thee. ze name ons mee naar drie grot ingangen. Een van deze grotten hebben we dan ook gelijk getopografeerd (Nguon Xe).
Toen we terug aankwamen in het dorp werden we uitgenodigd om een glaasje te drinken bij het dorpshoofd.
De lokale drank is zelf gestookt uit maiswijn, de sterkte van de drank is afhankelijk van de producent ;) .
Het huis van het dorpshoofd bevond zich op palen waardoor het binnen
lekker koel was. 

Op deze ietwat wazige foto kan je links de twee aanwezige
dorpshoofden zien, in het ,idden is Dong te zien onze Vietnamese gids.


Grot 1: Nguon Xe

Om deze grot te bereiken was een flinke wandeling/klim nodig. De ingang naar de grot was grotendeels dicht gemetst met stenen, dit omdat het heel lang geleden in oorlogstijd deze grot werd gebruikt als militaire schuilplaats. De grot zelf was tamelijk groot met een plafond op een hoogte van 10m en een breedte van tussen de 20 en 40m.
De grot was bezaaid met gigantische pilaren, na het topograferen bleek dat de grot “maar” 200m lang is.Enkele foto's van de klim naar de grot en terug
De dichtgemetste ingang om de inzittende te beschermen tegen aanvallen,
rechts is een schietgat te zien


Grot 2: Rang Cang

Ons tweede bezoek was aan een zeer groot gat. Er was nog nooit iemand afgedaald in deze put dus een groot aantal mensen kwam kijken hoe wij afdaalden in deze put. Toen wij vele uren later terug boven kwamen bleek dat 16 man zelfs de hele tijd is blijven staan tot wij boven kwamen.
We waren zeer populair bij de lokale bevolking

Dong komt net uit de grot na een klim van 35m.
Op de achtergrond enkele van de toeschouwers die gebleven zijn.

De grot zelf was een zeer grote ingestorte zaal, door de afwezigheid van een dak was er dus in het grootste deel van de grot zonlicht. De eerste afdaling was 35m diep ( de totale diepte was 100m), dit was de enige afdaling waar we touw voor nodig hadden. Verder ging deze grot via een puinhelling bergaf in een vermoedelijk oude rivierstroom, hier hoopten we een vervolg van de grot te vinden. Tot onze teleurstelling liep deze weg volledig dood. Na wat rondzoeken besloten we deze grot dan maar te topograferen. Tijdens het topograferen zocht Lieven samen met Dong en Alain Provice naar andere mogelijke doorgangen naar een gigantisch grottenstelsel maar ter vergeefs er werd niets gevonden. We gingen dan maar terug naar boven om onze fans te begroeten.

De ingang van de put van in de grot gezien. De imensheid kan duidelijk gezien worden door te kijken naar de vlek rechts
van het 35m lange touw, dit is een van onze teamleden.

Enkele in de grot terecht gekomen boomstammen

Lieven op verkenning om het vervolg te vinden.
Eens bovengekomen en omgekleed werden we uitgenodigd om met een ander dorpshoofd thuis te gaan eten.

Een Vietnamees maal

Ondertussen zijn we al verschillende keren bij Vietnamezen thuis langs geweest.
Een eerste ding dat bij hun opvalt is hun grote gastvrijheid, volgens onze gids Tuan is deze zelfs groter voor buitenlanders dan voor landgenoten. Een ander opvallend ding is dat elk huis, hoe simpel ook, elektriciteit heeft.

Boven hangt het gerookte vlees, lekker Buffel en Varkensvlees.
Onderaan de kookpotten waarin het varkensvoer wordt bereid

Klaar voor een lekkere maaltijd. Rechts is ook een zeer belangrijke, maar vaak vergeten persoon te zien, onze chauffeur

Na de gebruikelijke thee begonnen begon er meer en meer volk binnen te stromen. Het gezelschap bestond zoals ook alle andere keren enkel uit mannen, deze hadden echter allemaal verschillende beroepen. In ons gezelschap van op het einde meer dan 10 man bevonden zich onder andere een leraar van de lokale school, een pas afgestudeerde (broer van het dorpshoofd), een arbeider van het lokale elektriciteitsbedrijf.

Na onze maaltijd van buffel, varken, groenten en rijst werden we alweer getrakteerd op de lokale zelfgestookte maisdrank. Er werd veel geklonken en geschonken waardoor het merendeel van het gezelschap zich in hogere sferen bevond op het einde van de avond. Na een rondleiding op de boerderij en nog wat drank zijn we dan maar weer naar huis gekeerd.

Grot 3: derde grot

Van deze grot hadden we niet zo een grote verwachtingen, de lokale mensen vertelden ons dat hij wel 50m diep maar dat was volgens ons nogal bij de haren gegrepen. Ook werd ons over deze grot verteld dat er bij het betreden ademmoeilijkheden optraden, we waren dus gewaarschuwd voor de mogelijke aanwezigheid van CO2 in de put. Voor de volledigheid wilden we deze put toch topograferen dus begonnen we deze af te dalen met het touw.

Dit keer stond er zelfs meer volk rond de put en toen we eruit kwamen stond er meer dan 60 man inclusief de lokale schooljongeren ons op te wachten.

De grote verrassing was dat deze grot niet 50 maar tot nog toe al 60 m diep is en nog altijd niet gedaan is. De ademhalingsmoeilijkheden waren niet veroorzaakt door CO2 maar een hoog vochtgehalte waardoor deze grot van status “niet zo interessant” naar “zeer interessant” overging.
We moesten echter vervroegd terugkeren omdat we in onze eerste exploratiekit niet genoeg touwen hadden voorzien. Deze grot heeft hopelijk nog vele verassingen voor ons.

Eerste afdaling, geƫquipeerd met een boormachine
dalen we de put af

Onze toeschouwers worden steeds talrijker, Heide telde er 60 op een moment
waarna er nog meer aankwamen

Meer grotten?


Nadat we onze verrassende tocht vervroegd moesten staken gingen we op visite bij de lokale autoriteiten (wat zoals altijd gepaard gaat met thee en maisbrouwsel) hier kregen we plots te horen dat er nog meer grotten in de buurt gekend waren. Na een kort bezoek bleken dit grote ingangen van wel 20 m hoog te zijn. Onze avonturen rond dit dorpje zijn dus nog lang niet gedaan.

zaterdag 11 februari 2017

Vietnam 2017: arrival and first two days


At this moment, we’ve had our two first days in Vietnam.
Our adventure started with our flight from Brussels to Moskou, which was followed by our flight to Hanoi. After some arrangement and sightseeing we left Hanoi on the second day to visit our first region: ”Cao Bang” where we finished our preparations for our caving adventures.

Contents:
Flight
Hanoi
Cao Bang

Flight

Brussels 09/02/2017 12:25, we were ready, our luggage went through check in, we passed the security check and we arrived on time in the airplane. Several minutes later we finaly took off, first destination Russia.


Everybody ready?
and off we go


Somewhat more than 3 hours later (at about 6 o’clock local time zone) we landed in Moscow.
The flight went well except for one problem.
No gluten/milk free food was available for Heide, we fixed this by sharing of the gluten/milk free pieces of food.
In Moscow we were albeit the rows at the passport control on time to catch our next plane to Hanoi, Vietnam.

The same problem with the food arose on this flight but the rest of the flight was only disturbed by some screams of Sara being scared of Lieven (And I can very well imagine being scared of Lieven).

9 o’clock on Friday morning (3 o’clock in Belgium) we landed in Hanoi.

Hanoi

Our first visit in Vietnam was to Vigmr (Vietnamese institute for geosciences and mineral resources).
We’ll work for this institute in the coming month. Here we met the local speleologists/geologists, Chung and professor Van (head of the institute) discussed the research area. Two speleologists, Tuin and Dong will accompany us in the upcoming weeks in our exploration journey. After gathering some more material from the institute we left for the city center of Hanoi.
unloading the luggage in front of the institute

Group picture in front of the Vigmr building

Hanoi is the capitol of Vietnam and the second largest city of the country (source: Wikipedia). Our first stop in the city center was our Hotel. After some arangements I left to do what I’m best in, getting lost. When I finally found my way back we all left for a meal and a nice evening walk.
Our hotel,  the cables were distributed over almost the whole city
such as on on this pictureNice big trees in the middle of the city

Sainth Joseph's cathedral built by the French
Streetplay
The streets of the city center are car free from friday evening
until sunday
We've got only nice meals since arrival
Team Spekul walking in the middle of a car free street
The traffic in Hanoi is something of an organized chaos. To picture this I’ll give an example.
The big roads are about 3 driving lanes wide but even if marks are placed they are only considered as guidelines, all vehicles are located distributed quite homogeneously over the whole road. I think these roads are one way only but sometimes we saw some Vietnamese people driving/walking  in the opposite direction. In this city the main vehicle is the scooter.
A streetsweeper and scooters occupieing a large part of the city

uncountable scooters

This morning (Saturday) we left Hanoi to drive to Cao Bang region.

Cao Bang

The Cao Bang region is located near the border of china and is known because Ho Chi Minh reentered the country to recapture it from the French. We are here because of the interesting Karstic area. The government wants to make a geological reserve. We will explore caves and draw maps to gather information on the protected areas.

The ride was without problems and the traffic was relatively calm as we were only had one very close encounter with another car.

On the road to Cao Bang


In the hotel we prepared our gear. Ropes where tied together, carabiners were put in bags and a lot of other equipment switched hands. After another good meal the plans for tomorrow were discussed. 
Hotel 1 in Cao bang,
we slept at the other side of the little plazapreparing the kit bags

We had to put it somewhere
What do we do tomorrow