woensdag 18 april 2007

Fusie VBSF en BAC

Vanaf 1 januari 2008 wordt gestart met de eengemaakte Vlaamse federatie. Daartoe zullen vanaf 1 september reeds de beide secretariaten verhuizen naar een nieuwe, gezamenlijke locatie, m.n. het Huis van de Sport te Berchem (Antwerpen).

Beste,U weet ongetwijfeld dat er al geruime tijd gedacht en gewerkt wordt aan een fusie van de twee bergsportfederaties in Vlaanderen, BAC en VBSF.Het doet ons bijzonder plezier dat wij U thans zeer concrete plannen in die richting kunnen aankondigen.Wij willen vanaf 1 januari 2008 starten met de eengemaakte Vlaamse federatie. Daartoe zullen vanaf 1 september reeds de beide secretariaten verhuizen naar een nieuwe, gezamenlijke locatie, m.n. het Huis van de Sport te Berchem (Antwerpen). Het opstarten van een nieuwe federatie vergt immers heel wat (administratief) werk: nieuwe lidkaarten, nieuw tijdschrift, nieuwe website, enz.Ook op beleids- en structureel vlak zal er nog heel wat vergaderd en voorbereid moeten wor-den voor alles in kannen en kruiken is.De samenwerking verloopt echter op een zeer positieve en constructieve manier, en wij vertrouwen er dan ook op dat wij ons vanaf 1 januari a.s., met de slagkracht van een eengemaakte federatie, kunnen inzetten voor de Vlaamse klimmers, bergsporters en speleologen.

Met sportieve groeten,Frank Stevens; Tuur Ceuleers Voorzitter B.A.C. Voorzitter V.B.S.F.
BRON: vbsf.be

Geen opmerkingen: